ORLEN OIL - KATALOG PRODUKTÓW

M A X E X P E R T Katalog produktów Product catalog Каталог продукції ORLEN OIL ORLEN OIL Katalog produktów Product catalog Каталог продукції 18 19 MAX EXPERT SCR GPF DPF LSPI TWC LONG-LIFE PL ADVANCED PROTECT FORMULA Formuła zwielokrotniająca funkcje ochronne oleju. Chroni zimny silnik już w momencie jego uruchomienia i ułatwia rozruch w ujemnych temperaturach. To dzięki niej, pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, olej dociera do każdego elementu silnika w sposób ciągły, efektywnie chroniąc jego elementarne części. Jednocześnie dopracowano właściwości oleju dla pojazdów narażonych na częste uruchomienia i zatrzymania silnika, co ma miejsce np. w ruchu miejskim. Formuła stabilizuje film smarny, jednocześnie minimalizując współczynnik tarcia pomiędzy współpracującymi elementami oraz chroni olej przed procesem oksydacji. Advanced Protect Formula działa od momentu uruchomienia silnika, a wraz ze wzrostem temperatury zaczyna budować się termoaktywna powłoka Hi-Endure Coat, czyli dwie warstwy ochronne na filmie olejowym dla szybkiej i dynamicznej jazdy, stabilności oraz dla efektywnego pochłaniania i odprowadzania ciepła z silnika. EN ADVANCED PROTECT FORMULA The formula multiplies the protective function of the oil. It protects the cold engine from the moment of starting and facilitates starting at subzero temperatures. Thanks to it, despite adverse weather conditions, the oil reaches every component of the engine continuously, effectively protecting its elementary parts. At the same time, the properties of the oil have been refined for vehicles exposed to frequent starts and stops of the engine, which occurs, for example, in city traffic. The formula stabilizes the lubricating film while minimizing the friction factor between cooperating elements and protects the oil against the oxidation process. The Advanced Protect Formula works from the moment the engine starts, and as the temperature rises, a thermoactive Hi-Endure Coat layer begins to form two protective layers on the oil film for fast and dynamic driving, stability, and for efficient absorption and dissipation of heat from the engine. UA ФОРМУЛА ADVANCED PROTECT Формула збільшує захисну функцію оливи. Вона захищає холодний двигун від моменту його запуску і полегшує запуск при низьких температурах. Завдяки цьому, незважаючи на несприятливі погодні умови, олива безперервно досягає кожного елемента двигуна, ефективно захищаючи його основні частини. У той же час, властивості оливи були покращені для транспортних засобів, які піддаються постійним запускам і зупинкам двигуна, наприклад, у міському русі. Формула стабілізує мастильну плівку, мінімізуючи коефіцієнт тертя між взаємодіючими елементами, і захищає оливу від процесу окислення. Формула Advanced Protect працює з моменту запуску двигуна, і в міру підвищення температури починає утворюватися термоактивне покриття Hi-Endure Coat, тобто не один, а два захисних шари на мастильній плівці для швидкої та динамічної їзди, стабільності та ефективного поглинання і відведення тепла від двигуна. PL KOMPATYBILNOŚĆ/ DODATKOWE WŁAŚCIWOŚCI DOSTĘPNE W OLEJACH ORLEN OIL MAX EXPERT SCR (Selective Catalytic Reduction) – produkt kompatybilny z pojazdami z układem selektywnej redukcji katalitycznej. / SCR (Selective Catalytic Reduction) – a product compatible with vehicles equipped with selective catalytic reduction systems. / SCR (Selective Catalytic Reduction) – продукт, сумісний з транспортними засобами, що оснащені системами селективного каталітичного зниження. GPF (Gasoline Particulate Filter) – produkt kompatybilny z pojazdami z filtrami cząstek stałych, montowanych w układach wydechowych silników benzynowych. / GPF (Gasoline Particulate Filter) – a product compatible with vehicles equipped with gasoline particulate filters, installed in the exhaust systems of gasoline engines. / GPF (Gasoline Particulate Filter) – продукт, сумісний з транспортними засобами, що оснащені бензиновими фільтрами твердих частинок, встановленими в вихлопних системах бензинових двигунів. DPF (Diesel Particulate Filter) – produkt kompatybilny z pojazdami z filtrem cząstek stałych, montowanym w układach wydechowych. / DPF (Diesel Particulate Filter) – a product compatible with vehicles equipped with diesel particulate filters, installed in the exhaust systems. / DPF (Diesel Particulate Filter) – продукт, сумісний з транспортними засобами, що оснащені дизельними фільтрами твердих частинок, встановленими в вихлопних системах. TWC (Three Way Catalyst) – produkt kompatybilny z pojazdami z trójfunkcyjnymi reaktorami katalitycznymi, montowanymi w układach wydechowych silników benzynowych. / TWC (Three Way Catalyst) – a product compatible with vehicles equipped with three-way catalytic converters, installed in the exhaust systems of gasoline engines. / TWC (Three Way Catalyst) – продукт, сумісний з транспортними засобами, що оснащені тришляховими каталітичними перетворювачами, встановленими в вихлопних системах бензинових двигунів. LSPI (Low Speed Pre-Ignition) – produkt zabezpiecza przed LSPI - przedwczesnym zapłonem przy niskiej prędkości obrotowej / LSPI (Low Speed Pre-Ignition) – oil serving a protective function against LSPI (Low Speed Pre-Ignition) - premature ignition at low rotational speeds / LSPI (Low Speed Pre-Ignition) – Продукт захищає від LSPI - передчасного займання на низьких обертах двигуна. LONG-LIFE - olej silnikowy typu Long Life pozwala na wydłużenie przebiegów pomiędzy wymianam / LONG-LIFE - Long Life engine oil allows for extended vehicle mileage between oil changes / LONG-LIFE - Моторна олива Long Life дозволяє збільшити пробіг між замінами. EN COMPATIBILITY/ ADDITIONAL PROPERTIES AVAILABLE IN ORLEN OIL MAX EXPERT OILS UA СУМІСНІСТЬ/ ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ, ДОСТУПНІ В ОЛИВАХ ORLEN OIL MAX EXPERT Oleje do samochodów osobowych Oils for passenger cars | Оливи для легкових автомобілів

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY5MjAxOA==